Retningslinjer for brug af Smertemestring.dk og Medeno

For både gratis og betalt indhold, kurser og forløb

Det her bliver en lidt tungere omgang, end det du ellers finder på Smertemestring.dk, men sådan skal det jo nok være når regler og love skal beskrives (og overholdes).

(Smertemestring.dk er min hjemmeside. Medeno er navnet på min virksomhed – Følgende Vilkår og Retningslinjer er både gældende for Smertemestring.dk OG Medeno)

Så god læselyst til dig – Jeg håber vi bagefter igen ses på de lidt sjovere sider af Smertemestring.dk.

Lad os komme i gang:

.

Hvem er jeg

Smertemestring.dk og alt indhold du finder her er produceret af autoriseret fysioterapeut Line Christensen (herefter betegnet som “Jeg”) og alt indhold er originalt. Jeg har derfor eneret til indholdet på siden, samt kurser og forløb.
Hvis der er undtagelser, hvor jeg har lavet et samarbejde med andre om indholdet, så vil det tydeligt fremgå ved de specifikke stykker indhold (blogs, kurser, illustrationer osv.)

.

Deling af gratis indhold fra Smertemestring.dk på de sociale medier, andre websites og i fysisk form

Du må meget gerne dele mine gratis artikler, illustrationer, citater og lignende alle de steder du overhovedet kan komme i tanke om, hvor det kunne komme andre og flere til gavn, så længe du husker at skrive hvor du har det fra (altså om det er fra min hjemmeside, min Instagram profil, min mailliste osv. osv. – Der skal være et aktivt link hen til mit originale materiale).

Det er ikke lovligt at lave screenshots eller på anden vis kopiere det gratis indhold og udgive det andetsteds, som dit eget.

Jeg har beskyttet min side, så det ikke er muligt at lave direkte copy/paste fra siden.

Det er lovligt at citere hjemmesiden med 50 ord eller mindre, hvis der ved citatet er et tydeligt og aktivt link tilbage til min hjemmeside.

Deling af emails fra Smertemestring.dk på de sociale medier, andre websites og i fysisk form

Det er lovligt at videresende og dele emails sendt som nyhedsbrev eller markedsføring. Det er ikke lovligt at udgive dette indhold som ens eget.

Videresendelse af emails, der kommer i forbindelse med køb af kursus eller forløb frarådes at videresende, da andre så vil kunne tilgå dit privatindkøbte materiale og din private adgang.

.

Ophavsret

Jeg (Line Christensen) har fuld ophavsret til alt indhold på websitet, i kursusmateriale, på sociale medier, på mail og andre steder hvor jeg udgiver indhold.

Herunder, men ikke begrænset til, tekst, billeder, lyd, video og illustrationer.

Illustrationer

Billeder eller illustrationer brugt på denne hjemmeside er enten under The Creative Common CCO license (det vil sige at de er frit tilgængelige på nettet og må bruges til alle formål) eller også har jeg selv udarbejdet illustrationerne og har erhvervet licens til materialet.

Til de illustrationer / grafer mm., som jeg selv har udarbejdet har jeg fuld ophavsret til. Disse må derfor hverken kopieres eller bruges andet sted, med mindre min tydelige og skrevne tilladelse er givet.
Såfremt der ønskes brug af en illustration / graf mm., der er udarbejdet af undertegnede, skal der gives individuel tilladelse til hver illustration. Der skal desuden tydeligt fremgå til hvilket formål og i hvilket omfang brugen af den givne illustration må tillades.

Såfremt jeg har brugt illustrationer lavet af en anden på denne hjemmeside, vil dette fremgå tydeligt af materialet.

.

Brug af betalingsprodukter

På Smertemestring.dk udbyder jeg (Line Christensen) betalte online produkter i form af online kurser og/eller online forløb.

ALT indhold du køber igennem Smertemestring.dk / Medeno er til eget (personligt) brug.

Købt materiale må derfor ikke videregives eller deles med tredjepart.

Hvis du kender en anden, der kunne have udbytte af at læse/se/høre indhold fra Smertemestring.dk / Medeno’s betalte produkter, må du henvise personen til betalingssiden, så de kan købe deres egen adgang til det online indhold (både online kurser og online forløb).

Det er ligeledes ikke lovligt at dele tomme arbejdsark, skabeloner, tjeklister osv. til sundhedsprofessionelle som du enten har været, er, eller kommer i forløb hos. Hvis de udleveres tomme, vil dette materiale kunne bruges som skabelon og kopieres uden rettigheder, hvilket ikke er lovligt.

Dine udfyldte arbejdsark mm. som du skal bruge i forbindelse med et aktuelt udrednings- og/eller behandlingsforløb må du selvfølgelig gerne dele med relevante fagpersoner og/eller pårørende.

.

Brug af information og/eller undervisning fra Smertemestring.dk / Medeno er på eget ansvar

Det her er en vigtig ting jeg bliver nødt til at understrege:

Ja, jeg er autoriseret fysioterapeut, men jeg er ikke din fysioterapeut og indholdet på Smertemestring.dk / Medeno (herunder både, dog ikke begrænset til: gratis artikler, betalte kurser og forløb, illustrationer, videoer med mere) kan derfor ikke betegnes som et behandler/terapeut forhold eller på anden vis anses som værende behandlende i sin form.

Jeg har en dansk autorisation og jeg baserer indholdet på hjemmesiden ud fra videnskabelige artikler udgivet i forskellige internationale videnskabelige journaler og hjemmesider.

Det du finder her på siden, er altså sundheds-relateret information, men det kan ikke anses som at være sundhedsfaglige råd. Såfremt du har spørgsmål eller ønsker at igangsætte nogle af de forslag jeg kommer med på hjemmesiden her, bør du kontakte din egen læge eller fysioterapeut, eller den sundhedsprofessionelle som der er relevant for dig, for at få den korrekte information, der er tilpasset netop dit niveau og dit personlige behov.

Husk på at din succes afhænger helt og aldeles af din egen indsats, motivation, engagement og opfølgning. Jeg kan ikke forudsige, og jeg garanterer ikke, at du vil opnå et bestemt resultat, og du accepterer og forstår, at resultater er forskellige og individuelle. Hver individs resultater afhænger af hans eller hendes unikke baggrund, dedikation, ønsker, mål, motivation og utallige andre faktorer. Du accepterer, at der ingen garantier er for specifikke forandringer eller specifikke resultater, som du vil kunne forvente ved at gøre brug af den information, du modtager på hjemmesiden eller igennem et betalt produkt.

Når du køber et eller flere af mine produkter, forstår du, at der ikke er nogen garanti for, at du vil opnå et bestemt resultat ved at bruge nogen af de præsenterede ideer, værktøjer, strategier eller anbefalinger. Jeg giver ingen løfter eller garantier vedrørende din sandsynlighed for succes, ydeevne, funktionsændring, behandling, udredning eller resultater af nogen art. Du forstår, at der i enhver forandringsproces er en iboende risiko, herunder tab af funktionsevne, øgede smerter eller lignende, og du påtager dig derfor alt ansvar for enhver sådan risiko.

.

Tavshedspligt

Jeg vil gøre det klart, at ved direkte private henvendelser til mig, enten via e-mail eller via konsultationer med mere vil jeg overholde loven om tavshedspligt, såfremt informationen ikke involverer oplysninger, der per lovkrav gør således at informationen skal indberettes, f.eks. information omkring vold mod børn.

Du bør aldrig sende personfølsomme sundhedsrelaterede oplysninger til mig som for eksempel dit CPR-nummer eller scanninger/billeder af dokumenter med sådanne oplysninger på. Jeg vil ikke kunne give garanti for sikkerheden, da mit e-mail system ikke bliver håndteret via “Sikker Post”, som f.eks. over E-boks.

Hvis du giver mig oplysninger om din helbredstilstand, personlige oplysninger mm. vil disse ikke blive videregivet til 3. part uden dit samtykke. Så du kan altså være helt rolig med at jeg ikke siger noget videre til dine pårørende, til din egen læge eller til den kommune du er tilknyttet – Såfremt det ikke er information, der per lovkrav gør at jeg skal videreformidle det.
Såfremt det er min overbevisning, at der skal tages hånd om helbredstilstanden af andet sundhedsfagligt personale, vil jeg informere dig om det. Såfremt du ikke ønsker hjælp fra andet sundhedsfagligt personale og jeg ikke selv er i stand til at hjælpe på forsvarlig vis, forbeholder jeg mig retten til at afbryde samarbejdet.

Opgives personlige oplysninger om helbredstilstand mm. offentligt på hjemmesiden, enten som kommentar til en artikel eller andet indhold, eller i et forum tilknyttet hjemmesiden er min tavshedspligt ikke gældende, da hjemmesiden er offentligt tilgængelig.

Jeg har dog bevidst fjernet muligheden for at kommentere direkte her på hjemmesiden, men samme regler gælder såfremt du benytter dig af kontakt via offentlige sociale medier, som f.eks. Facebook eller Instagram.

Jeg henviser til Bekendtgørelse af Sundhedsloven – kapitel 9, fra hjemmesiden Retsinformation, for yderligere oplysninger.

.

Ansvarsfraskrivelse

Jeg vil selvfølgelig tage ansvar for din læring og de ting jeg fortæller dig.

Alt hvad jeg deler på Smertemestring.dk kan jeg stå 100% inde for.

Men fordi jeg ikke er din fysioterapeut og fordi det jeg tilbyder, ikke er behandlende i sin form er de ændringer du laver i din hverdag ud fra hvad du læser/ser/hører på Smertemestring.dk / Medeno på dit eget ansvar.

Ved køb af mine online kurser eller online forløb, så samtykker du til at du selv har ansvaret for de ændringer du laver.

Det vil sige, at hvis du ønsker at bruge den viden, du får fra Smertemestring.dk til eget brug eller til egen behandling, så er dette på eget ansvar. Dette gælder også, hvis du videregiver informationen til en pårørende.

Eftersom jeg ikke fører journal eller har kontakt med de mennesker, som har adgang til min hjemmeside og mine online produkter (kurser og forløb), kan jeg ikke holdes ansvarlig for eventuelle tilbageskridt eller negative udfald, der kan opleves.

Er du i tvivl om hvorvidt et råd eller noget nyt viden kan bruges i din situation, bør du tale med din egen læge eller anden relevant behandler som du har personlig adgang til, som vil kunne rådgive dig i netop din situation.

Jeg vil altid anbefale, at ved større ændringer i hverdagen, at du rådfører sig med relevant behandler.
Desuden bør du aldrig ændre i din medicinering, på baggrund af viden du har læst til dig på nettet. Tag altid en snak med din læge, hvis du har spørgsmål angående din medicinering.

Henvender du dig direkte til mig, enten i kommentarfeltet eller via mail, via de sociale medier mm., vil jeg så godt jeg kan, hjælpe dig med den problemstilling du står i, men trods direkte henvendelse, kan jeg stadig ikke holdes ansvarlig, medmindre vi har indgået et behandlingsforløb, med bl.a. journalføring og regelmæssig opfølgning.

Indgås sådan et behandlingsforløb, vil dette fremgå tydeligt og der vil blive tilsendt et dokument til underskrivelse, som beskriver behandlingens indhold og formål mm.

Ansvarsfraskrivelse i forhold til forandring

Enhver forandring, resultat eller eksempler, der vises igennem hjemmesiden og/eller betalte produkter, er kun estimater af, hvad der kan være muligt nu eller i fremtiden. Der kan ikke stilles nogen sikkerhed for noget bestemt resultat baseret på brugen af hjemmesiden og/eller købte produkter. Du accepterer, at jeg ikke er ansvarlig for din behandling, dine smerter, dit funktionsniveau med mere, uanset om det handler om succes eller fejl i dine personlige eller behandlingsmæssige beslutninger. Du er den eneste, der er ansvarlig for dine resultater og beslutninger.

Kundeudtalelser, testimonials, cases mm.

Jeg præsenterer udtalelser og indsigt om andre menneskers erfaringer på min hjemmeside eller købte produkter, dette er til illustrationsformål, for at vise hvad andre har gjort muligt for dem specifikt. De brugte udtalelser, eksempler og billeder fra faktiske kunder, er ikke for at repræsentere eller garantere, at nuværende eller fremtidige kunder vil opnå de samme eller lignende resultater; Snarer blot repræsentere det specifikke individs resultater, som et eksempel på hvad det kan være muligt.

.

Fortrydelsesret på købte produkter eller ydelser – Mulighed for at få pengene tilbage

Der vil være forskellige længder og format på mine online produkters fortrydelsesret. Det er derfor vigtigt at du læser dine muligheder og rettigheder for et specifikt produkt på salgssiden for det givne produkt, hvor det vil fremgå tydeligt.

Hvis du er i tvivl om hvilken garanti, der er dækkende for et givent kursus, tilbud eller forløb, så kontakt mig gerne direkte på Line@Smertemestring.dk

Overordnede rettigheder og returret:

Der skal tages forbehold for eventuelle trykfejl og løbende ændringer eller justeringer.


#1: Der gives ikke fortrydelsesret (refusion) ved produkter, tilkøb eller forløb, hvor min tid købes 1:1.

Der kan i visse tilfælde være undtagelser, hvis købet fortrydes 14 dage eller mere, før 1:1 tiden var planlagt til.


#2: Ved køb af online produkter, webinarer, e-bøger og lignende gives der som udgangspunkt ikke fortrydelsesret, som følge af Forbrugeraftale loven, “Lov om Forbrugeraftaler”.
Jeg vil i nogle tilfælde give særlige fortrydelsesrettigheder eller garantier. Dette kan være alt fra 1 time til 14 dage. Det er dermed vigtigt at du læser reglerne for fortrydelse på det specifikke produkt du ønsker at investerer i.

.

Tak for du læste med – Hop du nu endelig tilbage til det der er lidt sjovere at læse om.

Underskrift Line Christensen Medeno